0
3923836
srCIR3g2czj61f2/0Mg06akN/q6hDfM0g6UN/2SnceASzm0RoNhu9xzvuSkZ6cOU
377409
Thông tin sản phẩm
Đăng ký sử dụng
0

1. Đối tượng Khách hàng:
Dịch vụ website trường học được cung cấp cho các trường đã sử dụng phân hệ quản lý trường học vnEdu.

2.  Quyền lợi của Khách hàng:
- Thiết kế website (theo giao diện có sẵn trong kho giao diện).

- Tên miền miễn phí: là subdomain của vnedu.vn với cấu trúc theo quy định sau:

         Lưu ý: Đối với các trường đã có sẵn tên miền, vnEdu miễn phí cấu hình trỏ domain vào website nhà trường.

- Ứng dụng quản lý website

- Hosting: 500Mb

4. Đơn giá :
Hiện nay, vnEdu chưa thực hiện thu phí dịch vụ website trường học.